Hulen

Redsted Sognegård d. 24-9 2019
Hulen
Fremmødte:
Dart v. Kresten Heltborg , torsdage 19-23
Billard v. Jens Holst, onsdage 9-12
Mandagsklub v. mandage 13-17
Beboerforening v. formanden, møder efter behov
sangklub v. Birte tirsdag 19 -22 lige uger
spil og nørkle tirsdage 19-22 ulige uger

Retningslinjer:
Hulen er beregnet til små møder og andre små aktiviteter med sociale indhold. Ellers henvises til Sognegården
Toilet forefindes i gangarealet.dog henstilles der til at benytte handicap toilettet.som gerne benyttes men kun til dette.

Der vælges en ansvarlig for en kasse til rengøring og kaffe osv. For dette opkræves et beløb pr deltager i hver klub pr. År.
Der findes en person som mod en erkendelighed sørger for rengøring osv.
Uden for døren er der en nøgleboks til døren ind til hulen med koden samme kode skal bruges til at låse nøglen ind igen.