Nisser

Redsted nisserne

På Mors, ved vejen mellem Nykøbing og Karby, findes flere markante høj grupper fra bronzealderen. Ved Vils ligger der syd for vejen en gruppe høje, der hedder Smedebjerge, og ved Sindbjerg ligger Malhøj og nord for vejen inde i skoven findes der flere gravhøje. Fra den største høj, Malhøj, Sydmors højeste punkt, er der en fin udsigt over øens frodige og kuperede terræn. I en anden af Malhøjene er der fundet et bronzesværd og en armring af guld fra ældre bronzealder. Mellem Redsted og Øster Hvilbjerg ligger tre store høje, Trehøje.

Nisserne larmer og fester

I en af højene ved Redsted, syd for vejen, bor der mange nisser, siger sagnene. Folk har fortalt, at højen kunne hæve sig. Man har også hørt, at nisserne larmede inde i højen. Sagn om nisser, der larmer og holder fest i højene, kendes fra hele landet. Nisserne er som oftest fredelige, og når de holder fest, betyder det ikke uheld. Nisserne føler sig gerne knyttet til nabogården. Nogle gange, når der er fest på gården, kan man høre, at nisserne også holder fest. Når der er stor familiefest, kan nisserne endda forlade højen og larme lige udenfor gården, fordi de også vil være med, lyder fortællingerne.

Her op til julen 2021 er der observeret en stigende aktivitet omkring kælkebakken ,og der er observeret diverse bygge aktiviteter i denne .og rundt omkring I folkeskoven bag Redsted Sognegård af disse mærkelige væsner det forlyder at det er fordi de derved er nærmere ved den festivitet der er i byen.